โลโก้เว็บไซต์ 2023-09-15 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2023-09-15

หลักสูตรการบัญชี มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมใช้งานบัญชีออนไลน์ PEAK สู่แนวทางการประกอบวิชาชีพบัญชี
ศุกร์ 15 กันยายน 2566 / ข่าวกิจกรรม

         หลักสูตรการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมบัญชีออนไลน์ PEAK  ในวันที่ 13 ,20,27 กันยายน 2566 ณ ห้องปฏิบัติการบัญชีดิจิทัล อาคารคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง เพื่อให้คณาจารย์และนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจการทำงานเบื้องต้นของโปรแกรมบัญชีออนไลน์ เป็นแนวทางในการประกอบวิชาชีพและมีความภาคภูมิใจในวิชาชีพบัญชี ... >> อ่านต่อPROCEEDING CRCI 2023
ศุกร์ 15 กันยายน 2566 / ข่าวกิจกรรม ข่าวรับรางวัล ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้้งที่ 9 ประจำปี 2566 THE 9TH CONFERENCE ON RESEARCH AND CREATIVE INNOVATIONS >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา