โลโก้เว็บไซต์ นศ.สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มทร.ล้านนา ลำปาง  ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำน้ำนมถั่วเหลือง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

นศ.สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มทร.ล้านนา ลำปาง ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำน้ำนมถั่วเหลือง

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 19 ตุลาคม 2559 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 1109 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           โดยความร่วมมือระหว่าง อาจารย์อาภาวดี ทับสิรักษ์ และอาจารย์ชนิษฐา ใจเป็ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง และนักศึกษาปี 4 สาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร นางสาวสุพรรณี ทิพันธ์ ร่วมกันเป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำน้ำนมถั่วเหลือง ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ชั้นปี 2 มทร.ล้านนา ลำปาง จำนวนประมาณ 25 คน ในวันที่ 18 ตุลาคม 2559 เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจการทำการทำน้ำนมถั่วเหลือง การคิดต้นทุน ฯลฯ เพื่อบูรณการ การเรียนการสอน ในวิชาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ทำให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้กับชุมชน นักศึกษามีบุคลิกภาพ ทักษะวิชาชีพด้านเชิงสุขภาพ และสามารถปฏิบัติงานบริการด้านการท่องเที่ยว และการโรงแรม บรรยากาศการเรียนการสอน นักศึกษาผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการทุกท่านได้รับความสนุกสนาน ได้รับความรู้ ประสบการณ์ ในการทำน้ำนมถั่วเหลือง นักศึกษาผู้เข้าอบรมทุกท่านจะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับนำไปขยายผลเพื่องานการท่องเที่ยว และแนะนำอาหารเพื่อสุขภาพ ให้กับชุมชนต่อไป... และสามารถนำไปเป็นอาชีพได้ในอนาคตอีกด้วย นักศึกษาสาขาท่องเที่ยวกล่าวในตอนท้าย

ข่าว/ภาพ โดย อาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์

 

 

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา