โลโก้เว็บไซต์ ฝ่ายกิจการนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดแข่งขันกีฬาเปตองสัมพันธ์ส่งเสริมสุขภาพ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ฝ่ายกิจการนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดแข่งขันกีฬาเปตองสัมพันธ์ส่งเสริมสุขภาพ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 19 ตุลาคม 2559 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 1165 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          ฝ่ายกิจการนักศึกษา กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ เปตองสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 17-20 ตุลาคม 2559 ณ สนามเปตอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมสุขภาพเพื่อสุขภาพในสถาบันอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปี 2559

          การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรใช้เวลาว่างในการส่งเสริมสุขภาพ ให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น และเพื่อส่งเสริม สนับสนุน สร้างจิตสำนึกและปลูกฝัง ให้นักศึกษาและบุคลากร รักการออกกำลังกาย และเล่นกีฬา รู้รักสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย โดยมีนางสาวอภิรดี  เลี้ยงประเสริฐ และนางธัญลักษณ์  กิตติวรเชฎฐ์ นักวิชาการศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมแข่งขันกว่า 20 ทีม

          ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
          ภาพ/ที่มาของข่าว : งานประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา  ลำปาง / อภิรดี  เลี้ยงประเสริฐ
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา