โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญเข้าร่วมพิธีน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายอาลัย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอเชิญเข้าร่วมพิธีน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายอาลัย

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 18 ตุลาคม 2559 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 272 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ตามประกาศของสำนักพระราชวัง เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม  ๒๕๕๙  ความทราบแล้วนั้น   เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ มหาวิทยาลัยฯ ใคร่ขอเชิญคณาจารย์   ข้าราชการ  เจ้าหน้าที่  บุคลากร และนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง  ทุกท่าน  เข้าร่วมพิธีน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี  จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในวันพุธที่  ๑๙  ตุลาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๕.๐๐ น. ณ บริเวณหน้าอาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา ลำปาง

>>เอกสารแนบ<<

>>กำหนดการ<<ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา