โลโก้เว็บไซต์ 2016-10-18 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2016-10-18


ขอเชิญเข้าร่วมพิธีน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายอาลัย
อังคาร 18 ตุลาคม 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ตามประกาศของสำนักพระราชวัง เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม  ๒๕๕๙  ความทราบแล้วนั้น   เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ มหาวิทยาลัยฯ ใคร่ขอเชิญคณาจารย์   ข้าราชการ  เจ้าหน้าที่  บุคลากร และนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง  ทุกท่าน  เข้าร่วมพิธีน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวา... >> อ่านต่อ


จัดจ้างปรับปรุงลิฟท์อาคารวิศวกรรม
อังคาร 18 ตุลาคม 2559 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

             ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง  รายการเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกฉิน  หรือจำเป็นตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศประจำปี  งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕9  เป็นค่าปรับปรุงลิฟท์อาคารวิศวกรรม  ตำบลพิชัย  อำเภอเมืองลำปาง  จังหวัดลำปาง  ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา