โลโก้เว็บไซต์ ขอประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจในแนงปฏิบัติแนวทาง/มาตรการ ถึงการอันตรายจากการปล่อยโคมลอย โคมควัน และการจุดบั้งไฟ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจในแนงปฏิบัติแนวทาง/มาตรการ ถึงการอันตรายจากการปล่อยโคมลอย โคมควัน และการจุดบั้งไฟ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 17 ตุลาคม 2559 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 340 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ ขอรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจในแนงปฏิบัติแนวทาง/มาตรการ ถึงอันตรายจากการปล่อยโคมลอย โคมควัน และการจุดบั้งไฟต่อการบินและอากาศยานอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความเสี่ยง ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแผ่นพับการปล่อมโคมลอย โคมควันและการจุดบั้งไฟได้ที่ www.mua.go.th/แวดวงอุดมศึกษา/การปล่อยโคมลอย โคมควันและการจุดบั้งไฟ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา