โลโก้เว็บไซต์ 2016-10-17 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2016-10-17

ขอเชิญเข้าร่วมประกวดกับ โครงการ Mitr Phot Bio Innovator Awords 2016
จันทร์ 17 ตุลาคม 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

              มทร.ธัญบุรี ขอเชิญเข้าร่วมประกวดกับ โครงการ Mitr Phot Bio Innovator Awords 2016   นวัตกรรมความคิด พลิกชีวิตสู่อนาคต ประจำปี 2559 ซึ่งเป็นโครงการประกวดเฟ้นหาไอเดียต่อยอดคุณค่าพืชทางเกษตร ด้วยมุ่งหวังที่จะเป็นแรงผลักดันให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ทั้งต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ  สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่... >> อ่านต่อ


ขอประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจในแนงปฏิบัติแนวทาง/มาตรการ ถึงการอันตรายจากการปล่อยโคมลอย โคมควัน และการจุดบั้งไฟ
จันทร์ 17 ตุลาคม 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

            สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ ขอรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจในแนงปฏิบัติแนวทาง/มาตรการ ถึงอันตรายจากการปล่อยโคมลอย โคมควัน และการจุดบั้งไฟต่อการบินและอากาศยานอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความเสี่ยง ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแผ่นพับการปล่อมโคมลอย โคมควันและการจุดบั้งไฟได้ที่ >> อ่านต่อ


ประกาศจากรัฐบาล
จันทร์ 17 ตุลาคม 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

               ศาลากลางจังหวัดลำปาง  ตามประกาศสำนักพระราชวัง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทรสยามิมนทราธิราช พบรมนาถบพิตร สวรรคต  ลงวันที่ 13 ตุลาคม  2559 รับบาลได้มีประกาศ เพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไปนี้1.   ให้สถานที่ราชการ รัฐวิสหกิจ หน่วยงานราชการและสถานศึ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา