โลโก้เว็บไซต์ ประกาศจากรัฐบาล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประกาศจากรัฐบาล

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 17 ตุลาคม 2559 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 350 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

               ศาลากลางจังหวัดลำปาง  ตามประกาศสำนักพระราชวัง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทรสยามิมนทราธิราช พบรมนาถบพิตร สวรรคต  ลงวันที่ 13 ตุลาคม  2559 รับบาลได้มีประกาศ เพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไปนี้

1.   ให้สถานที่ราชการ รัฐวิสหกิจ หน่วยงานราชการและสถานศึกษาทุกแห่ง ลดธงครึ่งเสา เป็นเวบา 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม  2559 เป็นต้น

2.   ให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกช์มีกำหนด 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม  2559 เป็นต้นไป สำหรับประชาชนทั่วไปขอให้พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา