โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบคัดเลือกอาจารย์ไฟฟ้า 2 อัตรา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบคัดเลือกอาจารย์ไฟฟ้า 2 อัตรา

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 17 กรกฎาคม 2566 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 220 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

      ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ลำปาง  ได้ประกาศรับสมัครบุคคลสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา ไปแล้วตั้งแต่วันที่ 20  มิถุนายน - ถึงวันที่  14  กรกฎาคม  2566 นั้น    

     บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฎว่าไม่มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าว
     อ่านประกาศคลิก
     


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา