โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “แอ่วเฮือนไตลื้อ”   | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “แอ่วเฮือนไตลื้อ”

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 12 ตุลาคม 2559 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 124 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                 สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “แอ่วเฮือนไตลื้อ”  ระหว่างวันที่ 28-29  ตุลาคม  /2559 วันที่ 23-24 ธันวาคม 2559 และวันที่ 27-28  มกราคม 2560 ณ เรือนไทลื้อ: เรือนหม่อมตุด พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองซื้อบัตรเข้าเยี่ยมชมได้ที่ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โทร.053-943-625-6 หรือดาวน์โหลดรายละเอียดการจัดกิจกรรมได้ที่ http://art-culture.cmu.ac.th/


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา