โลโก้เว็บไซต์ 2016-10-12 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2016-10-12

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “แอ่วเฮือนไตลื้อ”
พุธ 12 ตุลาคม 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

                 สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “แอ่วเฮือนไตลื้อ”  ระหว่างวันที่ 28-29  ตุลาคม  /2559 วันที่ 23-24 ธันวาคม 2559 และวันที่ 27-28  มกราคม 2560 ณ เรือนไทลื้อ: เรือนหม่อมตุด พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  สอบถามรายละ... >> อ่านต่อ


ขอเชิญร่วมทำบุญและเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2559 ณ วัดมิ่งเมืองมูล ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง
พุธ 12 ตุลาคม 2559 / RMUTL ช่อง@Youtube

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ขอเชิญร่วมทำบุญและเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี 2559 ณ วัดมิ่งเมืองมูล ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 28-29 ตุลาคม 2559 28 ตุลาคม สมโภชองค์มหากฐิน เวลา 18.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง 29 ตุลาคม เคลื่อนองค์มหากฐินจาก มทร.ล้านนา ลำปาง เวลา 08.00 น. และทอดถวาย ณ วัดมิ่งเมืองมูล เวลา 10.00 น. สาธุชนผู้มีจิตศรัทธา >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา