โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญร่วมงาน “เดือนตุลาพากันตรวจเต้านม” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอเชิญร่วมงาน “เดือนตุลาพากันตรวจเต้านม”

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 11 ตุลาคม 2559 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 124 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                โรงพยาบาลลำปาง  ขอเชิญร่วมงาน “เดือนตุลาพากันตรวจเต้านม” วันที่ 21 ตุลาคม  2559 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสุรินทร์-สมพร โอสถานุเคราะห์ ชั้น 6 อาคารนวมินทรราชประชาภักดี โรงพยาบาลลำปาง 






ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา