โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 11 ตุลาคม 2559 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 113 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

               มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 5th  PSU Education Conference Intructional Design for Autonomous LearnerS” ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม  2559 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา ผู้สนใจลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  จนถึงวันที่ 31  ตุลาคม  2559 และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.psued.org   (ค่าลงทะเบียนคนละ 1,500-2,500 บาท)


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา