โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ลงบัญชีทหารกองเกินไปแสดงตนเพื่อรับหมายเรียก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ลงบัญชีทหารกองเกินไปแสดงตนเพื่อรับหมายเรียก

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 10 ตุลาคม 2559 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 112 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            ที่ว่าการอำเภอเมืองลำปาง ขอประชาสัมพันธ์ผู้ที่เกิดปีชวด 2539 (อายุ 21 ปี)  ที่ไปลงบัญชีทหารกองเกินไว้ให้ไปแสดงตนเพื่อรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองลำปาง ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม  2559 ในเวลาปฏิบัติราชการทุกวัน  หากพ้นกำหนดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสามร้อยบาท  หรือทั้งจำทั้งปรับ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา