โลโก้เว็บไซต์ 2016-10-10 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2016-10-10

ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนิติกร
จันทร์ 10 ตุลาคม 2559 / ข่าวรับสมัครงาน

              โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่  ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 อัตรา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10-14 ตุลาคม  2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 -16.00 น. ในวันและเวลาราชการ และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nk... >> อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ลงบัญชีทหารกองเกินไปแสดงตนเพื่อรับหมายเรียก
จันทร์ 10 ตุลาคม 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

            ที่ว่าการอำเภอเมืองลำปาง ขอประชาสัมพันธ์ผู้ที่เกิดปีชวด 2539 (อายุ 21 ปี)  ที่ไปลงบัญชีทหารกองเกินไว้ให้ไปแสดงตนเพื่อรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองลำปาง ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม  2559 ในเวลาปฏิบัติราชการทุกวัน  หากพ้นกำหนดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสามร้อยบาท  หรือทั้งจำทั้งปรับ >> อ่านต่อการรับข้อเสนอโครงการ “โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและภาคอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2560”
จันทร์ 10 ตุลาคม 2559 / ข่าวบริการ ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวทุน/วิจัย

         สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมโครงการ “ >> อ่านต่อ


สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ จัดกิจกรรมจิตอาสา ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และพุทธศาสนา
จันทร์ 10 ตุลาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

          สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการจิตอาสา ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และพุทธศาสนา ณ วัดหัววัง ต.บุญนาคพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559          กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์สาะรณะ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และพระพุทธศาสนา โดยการบูรณาการด้านการเรียนการสอนให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริง ทั้งนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 30 คน ภายใต้การควบคุมดูแลของ อ.สิริวัฒก์ สัมมานิธิ อ.ทวีสิน ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมพิธีเปิดการฝึก นศท. ประจำปีการศึกษา 2559
จันทร์ 10 ตุลาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2559 อ.บุญธรรม โสใจวงค์  ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมพิธีเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 4 และ 5 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดยมีพลตรีกิตติศักดิ์  แม้นเหมือน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 เป็นประธานในพิธี          สำหรับการฝึกนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 4 และ 5 ประจำปีการศึกษา 2559 นี้ มีนักศึกษาวิชาทหารที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เข้ารับการฝึกจำนวนกว่า 35 นา... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 6 ทั้งหมด 6


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา