โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานกฐิน มทร.ล้านนา ครั้งที่ 2  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานกฐิน มทร.ล้านนา ครั้งที่ 2

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 6 ตุลาคม 2559 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 166 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดงานกฐิน ประจำปี 2559 เพื่อเตรียมความพร้อมคณะกรรมการดำเนินงานแต่ละฝ่าย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา วนาภิชิต  ผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นประธานในการประชุม

          สำหรับกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยฯ ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นเจ้าภาพ โดยกำหนดสมโภชองค์กฐิน วันที่ 28 ตุลาคม 2559 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง และทอดถวาย ณ วัดมิ่งเมืองมูล ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง ในวันที่ 29 ตุลาคม 2559

          ข่าว / ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา