โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ประกาศผลการสอบคัดเลือกอาจารย์หลักสูตรเกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์)  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ประกาศผลการสอบคัดเลือกอาจารย์หลักสูตรเกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 23 มีนาคม 2566 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 380 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท สังกัดหลักสูตรเกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 1 อัตรา  ในวันที่ 22  มีนาคม  2566  ไปแล้วนั้น  มหาวิทยาลัยฯ จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือกตามรายละเอียดแนบ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา