โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดพิธีซ้อมย่อยมอบปริญญาบัตรครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563-2564 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดพิธีซ้อมย่อยมอบปริญญาบัตรครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563-2564

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 461 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 16 มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง)  จัดพิธีซ้อมย่อยมอบปริญญาบัตรครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563-2564 ณ อาคารอเนกประสงค์  มทร.ล้านนา  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรวุธ  ชัยเนตร ผู้ช่วยอธิการบดีลำปาง กล่าวให้โอวาทและแสดงความยินดี อีกทั้งนายสุขสันต์ เรือนหล้า นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่วัง มทร.ล้านนา ลำปาง กล่าวแสดงความยินดีในนามสมาคมศิษย์เก่าแม่วังฯ
          การจัดพิธีซ้อมย่อยมอบพระราชทานปริญญาบัตรมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บัณฑิตทราบขั้นตอนและการปฏิบัติตนก่อนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร อีกทั้งเพื่อให้ผู้ปกครอง ญาติบัณฑิต และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมแสดงความยินดีแก่บัณฑิตและมหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากรั้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยบัณฑิตที่ผ่านการฝึกซ้อมย่อยจากเขตพื้นที่ จะเข้ารับการฝึกซ้อมใหญ่ ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และเข้ารับมอบปริญญาบัตรในวันที่ 20-21 มีนาคม 2566
          ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
          ภาพ : คณะกรรมการพิธีซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร ฝ่ายประชาสัมพันธ์
          ภาพกิจกรรมอัลบั้ม 1 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา