โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญส่งผลงานด้านการอนุรักษ์เข้าประกวด รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 18 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอเชิญส่งผลงานด้านการอนุรักษ์เข้าประกวด รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 18

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 4 ตุลาคม 2559 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 139 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                สถาบันลูกโลกสีเขียว ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 18  เพื่อชิงเงินรางวัลเงินสด มุลค่ารวมกว่า 3,000,000 บาท พร้อมโล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เปิดรับสมัครปรเภทชุมชน บุคคล และกลุ่มเยาวชน ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2559 ประเภทงานเขียน ความเรียงเยาวชนและสื่อมวลชน ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 มีนาคม  2560 ดูรายละเอียดและรับสมัครผลงานได้ที่ www.greenglobeaward.com หรือ Facebook:ชุมชนลูกโลกสีเขียว  สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.02-5372146, 02-5371993 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา