โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญเสนอราคาจ้างศึกษาวิจัยสำรวจความพึงพอใจขอผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ ของ อบต.สบป้าด ประจำปีงบประมาณ พ.ส.2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอเชิญเสนอราคาจ้างศึกษาวิจัยสำรวจความพึงพอใจขอผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ ของ อบต.สบป้าด ประจำปีงบประมาณ พ.ส.2560

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 27 กันยายน 2559 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 153 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             อบต. สบป้าด อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ขอเชิญเสนอราคาจ้างศึกษาวิจัยสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ อบต.สบป้าด ประจำปีงบประมาณ พ.ส.2560 พร้อมข้อเสนอโครงการและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการทำวิจัยฯ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2559


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา