โลโก้เว็บไซต์ 2016-09-27 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2016-09-27

ขอเชิญเสนอราคาจ้างศึกษาวิจัยสำรวจความพึงพอใจขอผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ ของ อบต.สบป้าด ประจำปีงบประมาณ พ.ส.2560
อังคาร 27 กันยายน 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

             อบต. สบป้าด อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ขอเชิญเสนอราคาจ้างศึกษาวิจัยสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ อบต.สบป้าด ประจำปีงบประมาณ พ.ส.2560 พร้อมข้อเสนอโครงการและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการทำวิจัยฯ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2559 >> อ่านต่อ


วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย รับสมัครบุคลากร
อังคาร 27 กันยายน 2559 / ข่าวรับสมัครงาน

             วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย จังหวัดเชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัครงาน และบุคลากรทางการศึกษาหลายอัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 ในตำแหน่งดังนี้1.อาจารย์สาขางานยานยนต์ “อัตราจ้าง”2.อาจารย์สาขางานไฟฟ้าก... >> อ่านต่อ


คณะครูและนักเรียน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำไอศกรีมฟักข้าวผสมเสาวรส
อังคาร 27 กันยายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯ จ.ลำปาง และอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง และนักศึกษาปี 4 นางสาวสุพรรณี ทิพันธ์ และนักศึกษา ปี 2 สาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร ร่วมกันเป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำไอศกรีมฟักข้าวผสมเสาว... >> อ่านต่อ


อาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำน้ำฟักข้าวผสมเสาวรส ให้แก่คณะครูและนักเรียน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯ
อังคาร 27 กันยายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

                  โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯ จ.ลำปาง และอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง และนักศึกษาปี 4 นางสาวสุพรรณี ทิพันธ์ และนักศึกษา ปี 2 >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา