โลโก้เว็บไซต์ คณะครูและนักเรียน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำไอศกรีมฟักข้าวผสมเสาวรส | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

คณะครูและนักเรียน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำไอศกรีมฟักข้าวผสมเสาวรส

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 27 กันยายน 2559 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 759 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯ จ.ลำปาง และอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง และนักศึกษาปี 4 นางสาวสุพรรณี ทิพันธ์ และนักศึกษา ปี 2 สาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร ร่วมกันเป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำไอศกรีมฟักข้าวผสมเสาวรส ให้แก่คณะครูและนักเรียน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯ จ.ลำปาง จำนวนประมาณ 54 คน ในวันที่ 23 กันยายน 2559 เพื่อให้นักเรียนเข้าใจการทำไอศกรีมฟักข้าวผสมเสาวรส การคิดต้นทุน ฯลฯ ทำให้นักเรียนสามารถประยุกต์ใช้กับชุมชน นักเรียนมีบุคลิกภาพ ทักษะวิชาชีพด้านอาหาร บรรยากาศการเรียนการสอน นักเรียนผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการทุกท่านได้รับความสนุกสนาน ได้รับความรู้ ประสบการณ์ ในการทำไอศกรีมฟักข้าวผสมเสาวรส นักเรียนผู้เข้าอบรมทุกท่านจะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับนำไปขยายผลเพื่อแนะนำอาหารสุขภาพ ให้กับชุมชนต่อไป...บรรยากาศการเรียนปฏิบัติเป็นไปอย่างสนุกสนาน เข้าใจง่าย และได้เรียนรู้ส่วนผสมไอศกรีมฟักข้าวผสมเสาวรส ว่ามีอะไรบ้าง แต่ละอย่างใช้จำนวนเท่าใด และวิธีการทำไอศกรีมฟักข้าวผสมเสาวรส ทำแล้วสามารถรับประทานได้ รสชาติอร่อย และสามารถนำไปเป็นอาชีพได้ในอนาคตอีกด้วย คณะครูและนักเรียนกล่าวในตอนท้าย

ข่าว/ภาพ โดย อาจารย์สุพัฒน์   ใต้เวชศาสตร์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา