โลโก้เว็บไซต์ คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2565 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2565

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 16 พฤศจิกายน 2565 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 210 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 บุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ) ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ณ อาคารหอประชุม ศาลากลางจังหวัดลำปาง  โดยมีนายชัชวาล ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี วางพานพุ่มดอกไม้สด และจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร และได้กล่าวถวายราชสักการะ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยความจงรักภักดี เนื่องในวันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปีเป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวง
       ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
       ภาพ : จตุพร  โปธาคำออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา