โลโก้เว็บไซต์ ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 15 กันยายน 2559 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 120 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเพทฯ  ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาฯ สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 19-23 กันยายน 2559 ในวัน เวลา ราชการ หรือสืบค้นข้อมูลได้ที่ www.special.obec.go.th  และรายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.mua.go.th หัวข้อประชาสัมพันธ์ : ข้อมูลเผยแพร่ หัวข้อย่อย สืบค้นหนังสือเวียน


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา