โลโก้เว็บไซต์ 2016-09-15 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2016-09-15

ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
พฤหัสบดี 15 กันยายน 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

           สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเพทฯ  ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาฯ สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 19-23 กันยายน 2559 ในวัน เวลา ราชการ หรือสืบค้นข้อมูลได้ที่ www.special.obec.go.th  และรายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ที่ >> อ่านต่อ


ขอประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของธนาคาร
พฤหัสบดี 15 กันยายน 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

          ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ขอประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของธนาคารฯ เพื่อให้ข้าราชการและผู้ที่สนใจได้ทราบถึงผลิตภัณฑ์ของธนาคารฯ และขอสงวนสิทธิในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนดทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน -31 ตุลาคม  2559 >> อ่านต่อ


๑๕ กันยายน วันราชมงคล
พฤหัสบดี 15 กันยายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

ชาวราชมงคลล้านนา น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามราชมงคลและพระราชทานพระราชลัญจกรพร้อมด้วยพระมหาพิชัยมงกุฎ เป็นตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยฯในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๓๑ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา