โลโก้เว็บไซต์ ประกวดร่างขอบเขตของงาน (TOR) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพอาหารเพื่อรองรับการสร้างนวัตกรรมอาหาร ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประกวดร่างขอบเขตของงาน (TOR) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพอาหารเพื่อรองรับการสร้างนวัตกรรมอาหาร ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 3 ตุลาคม 2565 โดย สุดารัตน์ ชมภูใบ จำนวนผู้เข้าชม 236 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา