โลโก้เว็บไซต์ สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดแข่งขันกีฬาสีแม่วังเกมส์ เสริมสร้างความสามัคคี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดแข่งขันกีฬาสีแม่วังเกมส์ เสริมสร้างความสามัคคี

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 27 กันยายน 2565 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 396 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          24 กันยายน 2565 สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดแข่งขันกีฬาสีแม่วังเกมส์ สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ณ โรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุธ ชัยเนตร ผู้ช่วยอธิการบดีลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยผู้บริหารฯร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ
          การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีการจัดแข่งขันกีฬา 7 ประเภท ประกอบด้วย วอลเล่ย์บอล เปตอง ฟุตซอล ฟุตบอล ตะกร้อ แบดมินตัน บาสเกตบอล  และกีฬามหาสนุก ประกอบด้วย ตีกอล์ฟคนจน วิ่งกระแทกลูกโป่ง ปิดตาตีกล่อง วิ่ง XO และกู้ระเบิด  โดยแบ่งการแข่งขันเป็นสีเขียว สีน้ำเงิน สีแดงและสีม่วง เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะและคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โอกาสนี้มีการจัดประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งและประกวด SPORT RMUTLL STARS CONTEST 2022 ณ อาคารเอนกประสงค์ โดยมีผลการแข่งขันดังนี้
          ประเภทดาว
          ชนะเลิศ นางสาวกัญญารัตน์  เชี่ยวชาญ   สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร   
          รองชนะเลิศ นางสาวปาริชาติ  ลาดสาลี สาขาวิศวกรรมการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์
          รองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวจิตกัญญา  ภูคำ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์


          ประเภทเดือน
          ชนะเลิศ นายวรายุส  ลาภใหญ่ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  คณะวิศวกรรมศาสตร์
          รองชนะเลิศ นายธนากร  แสงขำ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
          รองชนะเลิศอันดับ 2  นายสุวรรณชัย  ถิ่นจอมบดินทร์   สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  คณะวิศวกรรมศาสตร์ประเภท 

                ประเภทดาวเทียม
          ชนะเลิศ นายธนาวัฒน์   โชคสิริรัตน์  สาขาการท่องเที่ยวและการบริการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์


          ประเภทเดือนเทียม
          ชนะเลิศ นางสาวชวิศา   ชุมภูใบ สาขาสัตวศาสตร์    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

          ทั้งนี้มีการอำลาตำแหน่งจาก RMUTLL STARS CONTEST 2021 และส่งต่อหน้าที่การทำงานแก่ SPORT RMUTLL STARS CONTEST 2022 ในการสร้างชื่อเสียงและประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยฯ ต่อไป
          ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
          ภาพ :จตุพร โปธาคำ
          ที่มาของข่าว : อภิรดี  เลี้ยงประเสริฐออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา