โลโก้เว็บไซต์ กีฬาสีแม่วังเกมส์ 24 กย65 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

กีฬาสีแม่วังเกมส์ 24 กย65

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 3 ตุลาคม 2565 โดย มทร.ล้านนาสโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดแข่งขันกีฬาสีแม่วังเกมส์ เสริมสร้างความสามัคคี
          24 กันยายน 2565 สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดแข่งขันกีฬาสีแม่วังเกมส์ สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ณ โรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา