โลโก้เว็บไซต์  ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 28 กันยายน 2565 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) ณ บริเวณหน้าเสาธงศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันนี้(วันพุธ ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕) บุคลากรกองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิค...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา