โลโก้เว็บไซต์ ขอประชาสัมพันธ์การเลือกกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอประชาสัมพันธ์การเลือกกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 14 กันยายน 2559 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 150 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              สภาการสาธารณสุขชุมชน จังหวัดนนทบุรี  ขอประชาสัมพันธ์การเลือกกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน  ผู้ที่สนใจแจ้งความจำนงสมัครเข้าประชุมเพื่อเลือกกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 1-30  กันยายน 2559 หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์เข้าร่วมประชุม


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา