โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “มสธ.วิจัย ประจำปี 2560” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “มสธ.วิจัย ประจำปี 2560”

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 14 กันยายน 2559 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 108 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “มสธ.วิจัย ประจำปี 2560” วันที่ 24 มีนาคม  25610 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 5209 อาคารสัมมนา 1 มสธ. จังหวัดนนทบุรี ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยาน – 31 ตุลาคม  2559  (ค่าลงทะเบียน 500-3,000 บาท) http://ird.stou.ac.th/stouconference  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02-5047589


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา