โลโก้เว็บไซต์ รับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงาน (ปฏิบัติงานด้านสารบรรณ) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

รับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงาน (ปฏิบัติงานด้านสารบรรณ)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 14 กันยายน 2559 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 281 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นำนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนรวม) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ปฏิบัติงานด้านสารบรรณ) ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.arc.cmu.ac.th  หรือโทรสอบถาม 053-942810   สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 14 กันยายน 2559


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา