โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดงานแสดงมุฑิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ 2565 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดงานแสดงมุฑิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ 2565

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 23 กันยายน 2565 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 869 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          23 กันยายน 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง)  จัดโครงการ “ราชมงคล ร้อยรัก ร้อยดวงใจ สานสายใย วันเกษียณ 2565” แก่อาจารย์ของมหาวิทยาลัย เพื่อร่วมแสดงมุฑิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ โดยมีพิธีสืบชะตาผู้เกษียณอายุราชการเพื่อความเป็นสิริมงคลตามความเชื่อของชาวล้านนา และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุธ  ชัยเนตร ผู้ช่วยอธิการบดีกล่าวแสดงมุฑิตาจิต  ณ อาคารอเนกประสงค์

         สำหรับผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ประกอบด้วย อาจารย์พงษ์เทพ  ไพบูลย์หวังเจริญ อาจารย์หมวดศึกษาทั่วไป คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  และ ดร.สุเทพ ทองมา อาจารย์สังกัดสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร / อดีตผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ล้านนา ลำปาง ซึ่งแต่ละท่านได้ทุ่มเทแรงกายและแรงใจเพื่อความสำเร็จขององค์กร
          ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
          ภาพ : คณะกรรมการประชาสัมพันธ์  งานเกษียณอายุราชการ 2565ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา