โลโก้เว็บไซต์ ขอประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลหรืองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2559 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลหรืองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2559

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 14 กันยายน 2559 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 145 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคล กรุงเทพฯ ขอประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลหรืองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2559  ส่งแบบเสนอชื่อภายในวันที่ 30 กันยายน 2559 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณพร้อมด้วยเงินรางวัล ๆ ละ 25,000 บาท  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โลหดแบบเสนอชื่อได้ที่ www.nhrc.or.th


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา