โลโก้เว็บไซต์ สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมคณะกรรมการตรวจติดตามฯระดับหลักสูตร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมคณะกรรมการตรวจติดตามฯระดับหลักสูตร

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 9 กันยายน 2559 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 610 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          8 กันยายน 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงจันทร์  ขัดสีทะลี หัวหน้าสำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตรวจติดตามประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ โดยการประชุมดังกล่าวได้ชี้แจงรายละเอียดคณะกรรมการตรวจติดตามประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ซึ่งจะรับการตรวจระหว่างวันที่ 13-19 กันยายน 2559 นี้

           ข่าว / ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ
          ที่มาของข่าว : สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา