โลโก้เว็บไซต์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 20 สิงหาคม 2565 โดย จตุพร โปธาคำ จำนวนผู้เข้าชม 343 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์  ทองปรอน รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุธ  ชัยเนตร ผู้ช่วยอธิการบดี ลำปาง เป็นตัวแทนเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ณ โรงแรมเอเซีย ลำปาง อำเมือง จังหวัดลำปาง โดยมีคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาหลักสูตร วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) ได้แก่ เชียงใหม่  เชียงราย ลำปาง น่าน ตากและพิษณุโลก เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้

ทั้งนี้โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จัดโดยหลักสูตร วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า มทร.ล้านนา ระหว่างวันที่ 19-21 สิงหาคม 2565 ณ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 4 มทร.ล้านนา ลำปาง เพื่อระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และเพื่อพัฒนาระบบจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาให้ยั่งยืน
ภาพ/ข่าว : จตุพร โปธาคำ
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา