โลโก้เว็บไซต์ สาขาศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดพิธีทำบุญสาขา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สาขาศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดพิธีทำบุญสาขา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 8 กันยายน 2559 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 867 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดพิธีทำบุญสาขา ณ ลานชั้น 2 อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชาติ  สุวัตถี ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร เป็นประธานในพิธี
        การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลแก่คณาจารย์และนักศึกษา และเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทย โดยมีคณาจารย์และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน

        ข่าว/ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา