โลโก้เว็บไซต์ แจ้งบัณฑิตลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตน และอัพโหลดรูปถ่ายสำหรับใช้สแกนใบหน้าเข้าหอประชุม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

แจ้งบัณฑิตลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตน และอัพโหลดรูปถ่ายสำหรับใช้สแกนใบหน้าเข้าหอประชุม

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 27 กรกฎาคม 2565 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 148 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา แจ้งบัณฑิตที่มีรายชื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (คลิกตรวจสอบรายชื่อ)https://graduation.rmutl.ac.th/gsearchname/data/searchdata ประจำปีการศึกษา 2562 ทุกคน และกรรมการ/เจ้าหน้าที่ มทร.ล้านนา สแกน QR Code ลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตน และอัพโหลดรูปถ่ายสำหรับใช้สแกนใบหน้าเข้าหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบริเวณพิธีพระราชทานปริญญาบัตร สามารถทำตามขั้นตอนดังรูปภาพแนบ
* ให้ถ่ายรูปหน้าตรงปัจจุบัน เพื่อใช้เทียบกับหน้าเราที่จะผ่านเครื่องสแกนใบหน้าในวันพิธี
** ในไลน์นี้จะแสดงผลการฉีดวัคซีน ผลATK ติดตามขั้นตอนสถานะในพิธีของแต่ละคน ค้นหาที่นั่งบัณฑิตในหอประชุม และจะใช้ไลน์นี้ในการติดต่อสื่อสาร สอบถาม ระหว่างบัณฑิตแต่ละคน กับผู้ดูจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มทร.ล้านนา
หมายเหตุ บัณฑิต กรรมการ/เจ้าหน้าที่ ทุกคนต้องสแกน QR-Code นี้


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา