โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 27 กรกฎาคม 2565 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 305 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            เช้านี้ (27 กรกฎาคม 2565) ที่อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุธ  ชัยเนตร ผู้ช่วยอธิการบดี ลำปาง นำคณะผู้บริหาร  ข้าราชการ คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ถวายราชสดุดี ถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน ปี 2565 ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 และจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบริเวณด้านหลังสนามกีฬาจนถึงบริเวณหอพัก

             พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  จัดขึ้นเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ สถาบันหลักของชาติ และร่วมกันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ ทรงอุทิศพระวรกาย พระปัญญา ปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ ยังประโยชน์ต่อพสกนิกรชาวไทยมาจนถึงทุกวันนี้
             ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
             ภาพ : จตุพร  โปธาคำออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา