โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 คัดกรองตรวจค้นหาความผิดปกติ เพื่อให้มีสุขภาพที่ดีสามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 คัดกรองตรวจค้นหาความผิดปกติ เพื่อให้มีสุขภาพที่ดีสามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 26 กรกฎาคม 2565 โดย จตุพร โปธาคำ จำนวนผู้เข้าชม 110 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้ (22 ก.ค.63) ที่บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง) ฝ่ายกิจการนักศึกษา กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง ดำเนินการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ตามโครงการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี จังหวัดลำปาง ซึ่งนักศึกษาใหม่ทุกชั้นปี จะต้องได้รับการตรวจสุขภาพอันเป็นพื้นฐานในการส่งเสริมและป้องกันการเจ็บป่วย รวมถึงสามารถคัดกรองตรวจค้นหาความผิดปกติในระยะเริ่มแรก เพื่อให้การรักษาหรือป้องกันไม่ให้เกิดโรคลุกลาม ซึ่งจะส่งผลให้นักศึกษาที่ได้รับการตรวจสุขภาพ และได้รับทราบผลการตรวจ จะมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อให้สุขภาพที่ดีและดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุข สามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ

ภาพ/ข่าว : จตุพร โปธาคำ
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา