โลโก้เว็บไซต์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง เข้าตรวจประกันคุณภาพศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มทร.ล้านนา ลำปาง สาขาช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์  ระดับ 1   | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง เข้าตรวจประกันคุณภาพศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มทร.ล้านนา ลำปาง สาขาช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์  ระดับ 1  

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 26 กรกฎาคม 2565 โดย จตุพร โปธาคำ จำนวนผู้เข้าชม 100 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศกร สุรินทร์ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ให้การต้อนรับ นายบุญเรือง สุนทรสลิษฎ์กุล นายภูษิต จารุจินดา และนายบุญสนอง ตาเมืองมูล จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง  ในการเข้าตรวจประกันคุณภาพศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  ในสาขาช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์  ระดับ 1
 
ทั้งนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศกร สุรินทร์ กล่าวว่า การตรวจเอกสารและหลักฐานการประกันคุณภาพ ผลการตรวจเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและได้รับคำแนะนำในการประกันคุณภาพจากคณะกรรมฯ
ภาพ/ข่าว : จตุพร โปธาคำ
ขอบคุณข้อมูล : ผศ.พงศกร สุรินทร์ ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา