โลโก้เว็บไซต์ สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง รับมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมจากมูลนิธิชูติวัตรแม่วังร่วมใจ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง รับมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมจากมูลนิธิชูติวัตรแม่วังร่วมใจ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 7 กันยายน 2559 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 214 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          นายสมภพ  สมยา นายกสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง รับมอบเงินสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมจำนวน 10,000 บาท จากมูลนิธิชูติวัตรแม่วังร่วมใจ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 ณ สำนักงานกองการศึกษา อาคารอำนวยการ โดยมีนายนิวัติ ใจรินทร์ ผู้แทนสมาคมเป็นผู้มอบ
          สำหรับมูลนิธิชูติวัตรแม่วังร่วมใจจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2544 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษา และช่วยเหลือนักศึกษาเรียนดีแต่ยากจน  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปางและเพื่อดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นเพื่อมหาวิทยาลัย ซึ่งการมอบเงินสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของนักศึกษาครั้งนี้นับเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งมูลนิธิ

          ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
          ภาพ : https://www.facebook.com/sompob.somya?fref=tsออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา