โลโก้เว็บไซต์ ขอแจ้งเลื่อนบริจาคโลหิต | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอแจ้งเลื่อนบริจาคโลหิต

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 7 กันยายน 2559 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 186 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง  ขอเลื่อนการรับบริจาคโลหิต จากวันที่ 13 กันยายน 2559  เป็น วันที่  12 กันยายน 2559  เวลา 09.00-12.00 น. ณ มทร.ล้านนา ลำปาง 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา