โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดประชุมหารือจัดงานเกษตรแฟร์ลำปาง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดประชุมหารือจัดงานเกษตรแฟร์ลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2565 โดย จตุพร โปธาคำ จำนวนผู้เข้าชม 38 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


10 พฤษภาคม 2565 ที่ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นางสาวปภาวรินท์ บุญมาก ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าแม่วัง หัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนองค์กร ในการประชุมหารือการจัดงานเกาตรแฟร์ลำปาง

สำหรับการจัดประชุมดังกล่าวเป็นการหารือความร่วมมือในการจัดกิจกรรมโดยมีหัวหน้าส่วนราชการ /ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง  สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เทศบาลเมืองพิชัย องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย สมาคมศิษย์เก่าแม่วัง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เข้าร่วม โดยมหาวิทยาลัยฯได้นำเสนอกิจกรรมและนิทรรศการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในส่วนของสถาบันการศึกษา

ข่าว :จารุวรรณ  สุยะ
ภาพ :บรรพต ถวัลย์วราศักดิ์
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา