โลโก้เว็บไซต์ จำหน่ายเครื่องหมายนักศึกษา 65 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

จำหน่ายเครื่องหมายนักศึกษา 65

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 26 เมษายน 2565 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 105 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดจำหน่ายเครื่องหมายนักศึกษา โดยจำหน่ายออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม -30 มิถุนายน 2565 และสามารถซื้อเครื่องหมายด้วยตนเองได้ที่งานการเงิน อาคารอำนวยการ ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ  สอบถามโทร งานสิทธิประโยชน์ 0 5434 2547-8 ต่อ 108ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา