โลโก้เว็บไซต์ รายละเอียดจำหน่ายเครื่องหมายนักศึกษา65 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

รายละเอียดจำหน่ายเครื่องหมายนักศึกษา65

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 26 เมษายน 2565 โดย มทร.ล้านนาจำหน่ายเครื่องหมายนักศึกษา 65
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดจำหน่ายเครื่องหมายนักศึกษา โดยจำหน่ายออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม -30 มิถุนายน 2565 และสามารถซื้อเครื่องหมายด้วยตนเอ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา