โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญประชุมทางวิชากรระดับชาติ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอเชิญประชุมทางวิชากรระดับชาติ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 30 สิงหาคม 2559 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 91 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                 กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยัยพะเยา ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับชาติ  ศิลปวัฒนธรรมวิจัย เพื่อประเทศไทย 4.0” วันที่ 26-27 มกราคม  2560 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับลงทะเบียนและส่งบทความ ตั้งแต่บัดนี้ -13 ตุลาคม  2559 ลงทะเบียนเข้าร่วมงานและดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.prc.up.ac.th  โทร.054-466666 ต่อ 1047


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา