โลโก้เว็บไซต์ 2016-08-30 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2016-08-30

การประชุมเตรียมงานกฐินสามัคคี มทร.ล้านนา ประจำปี 2559
อังคาร 30 สิงหาคม 2559 / ข่าวทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ข่าวกิจกรรม

เช้าวันนี้(30 ส.ค. 59) คณาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง และศูนย์วัฒนธรรมศึกษา จัดการประชุมเตรียมงานกฐินสามัคคี มทร.ล้านนาประจำปี2559 ที่ห้องประชุม 1 มทร.ล้านนา ลำปาง นำโดย ผศ.วิทยา วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา  ผศ.วันชาติ สุวัตถี ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร มทร.ล้านนา ลำปาง อ.ชัยปฐมพร ธนพัฒน์ปวงวัน ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมศึกษา คณาจารย์และบุคลากร ได้ทำการปรึกษาหารือ การจัดสรรส่วนงานด้านพิธีการ ด้านสถานที่ ทั้งวันสมโภชและวันทอดกฐิน >> อ่านต่อ


ขอเชิญประชุมทางวิชากรระดับชาติ
อังคาร 30 สิงหาคม 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

                 กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยัยพะเยา ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับชาติ  ศิลปวัฒนธรรมวิจัย เพื่อประเทศไทย 4.0” วันที่ 26-27 มกราคม  2560 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับลงทะเบียนและส่งบทความ ตั้งแต่บัดนี้ -13 ตุลาคม  2559 ลงทะเบียนเข้าร่วมงานและดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.prc.up.ac.th  โทร.054-466... >> อ่านต่อ


ขอประชาสัมพันธ์โครงการประกวดคำขวัญ เนื่องในวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 120 ปี
อังคาร 30 สิงหาคม 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

             สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) ขอประชาสัมพันธ์โครงการประกวดคำขวัญ เนื่องในวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 120 ปี หัวข้อเรื่อง “ป่าไม้ของเรา” สามารถส่งผลงานเข้าประกวดภายในวันที่ 2 กันยายน 2559 เวลา 16.30 น.   สมัครได้ที่ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 ผลำปาง) ในวันและเวลาราชการ >> อ่านต่อ


ขอรับบริจาคโลหิต
อังคาร 30 สิงหาคม 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

            โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ขอเชิญบุคลากร นักศึกษาร่วมบริจาคโลหิต ในวันที่ 13 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. ณ มทร.ล้านนา ลำปาง   ขอให้ผู้สนใจร่วมบริจาคเตรียมร่างกายให้พร้อมในวันและเวลาดังกล่าว >> อ่านต่อ


ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันโครงการ “กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน”
อังคาร 30 สิงหาคม 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

                 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดโครงการ  “กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน”  เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชน โดยเปิดเวทีโอกาสให้เยาวชนทุกระดับการศึกษาได้แสดงศักยภาพ เพิ่มพูนทักษะความรู้ แสดงออกซึ่งความคิดสร้างสรรค์รู้จักการทำงานเป็นทีม และปลูกฝังให้เกิดอาสา  ชิงรางวัลถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัลทุนการศึกษาสำหรับทีมนิสิตนักศึกษา เงิ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายจัดประชุมเตรียมความพร้อมประชุมวิชาการระดับชาติและนิทรรศการภาพถ่ายเก่า
อังคาร 30 สิงหาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย 6 องค์กร จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนิทรรศการภาพถ่ายเก่า  เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสังคมลำปางในรอบ 100 ปี ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ 2559 ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559  โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีเป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 6 ทั้งหมด 6


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา