โลโก้เว็บไซต์ ขอประชาสัมพันธ์โครงการประกวดคำขวัญ เนื่องในวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 120 ปี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอประชาสัมพันธ์โครงการประกวดคำขวัญ เนื่องในวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 120 ปี

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 30 สิงหาคม 2559 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 137 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) ขอประชาสัมพันธ์โครงการประกวดคำขวัญ เนื่องในวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 120 ปี หัวข้อเรื่อง “ป่าไม้ของเรา” สามารถส่งผลงานเข้าประกวดภายในวันที่ 2 กันยายน 2559 เวลา 16.30 น.   สมัครได้ที่ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 ผลำปาง) ในวันและเวลาราชการ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา