โลโก้เว็บไซต์ ขอรับบริจาคโลหิต | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอรับบริจาคโลหิต

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 30 สิงหาคม 2559 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 117 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ขอเชิญบุคลากร นักศึกษาร่วมบริจาคโลหิต ในวันที่ 13 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. ณ มทร.ล้านนา ลำปาง   ขอให้ผู้สนใจร่วมบริจาคเตรียมร่างกายให้พร้อมในวันและเวลาดังกล่าว


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา